Thể lệ

1. Thời gian diễn ra chương trình

10/02/2020 - 16/02/2020

2. Đối tượng tham gia

Tất cả khách hàng đã đăng ký tài khoản trên website Nhanvan.vn khi thanh toán hoàn tất đơn hàng qua website hoặc ứng dụng Nhanvan.vn từ 150.000đ sẽ nhận được 1 lần quay.

3. Qùa tặng

  • 1.000.000 NV - POINT
  • 300.000 NV-POINT
  • 1 couple vé xem phim Galaxy
  • 50.000 NV-POINT
  • 20.000 NV-POINT
  • 5.000 NV-POINT

4. Điều kiện tham gia quay thưởng

- Mỗi khách hàng có tổng giá trị đơn hàng thanh toán hoàn tất qua website hoặc ứng dụng Nhanvan.vn từ 150.000đ sẽ được tham gia quay số trúng thưởng.

- Khi trạng thái đơn hàng chuyển sang xuất kho thì khách hàng sẽ nhận được lần quay tương ứng qua email.

- Cứ mỗi đơn hàng từ 150.000đ thanh toán hoàn tất sẽ được tích lũy 1 lần quay. Tối đa 6 lần quay cho 1 tài khoản/ngày

- Áp dụng cho đơn hàng dưới 1.000.000đ (Đơn hàng trên 1.000.000đ sẽ nhận được 6 lần quay).

Lưu ý :

- Một tài khoản khách hàng được tham gia tối đa 6 lượt quay/ngày.

- Điểm thưởng , hoặc phần thưởng, sẽ được cộng vào tài khoản khi và chỉ khi đơn hàng ở trạng thái "Hoàn Thành".

- Điểm thưởng sẽ được cộng vào tài khoản khách hàng trong vòng 48h.